Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Levitujúce bubliny – Schwebende Blasen

13 októbra, 2020

Kto z vás nemá rád pokusy a bubliny? Poďme to spojiť s bádaním!

Ako pomôcky budeme potrebovať ocot, sódu bikarbónu, bublifuk a lavór.

Pokiaľ chcete aktivitu využiť aj v rámci hodín nemeckého jazyka resp. na medzipredmetové vyučovanie, pripájame aj malý slovensko-nemecký slovníček.

 

Slovníček: bublina/die Seifenblase, dôvera – nedôvera/das Vertrauen – das Misstrauen, strach/die Angst, veriť – nedôverovať/vertrauen – zweifeln, pocit/das Gefühl, ocot/der Essig, sóda bikarbóna/das Natron, lavór/die Schüssel.

 

Vopred si prichystajte ocot, sódu bikarbónu, bublifuk a lavór (pre jednu skupinu detí zloženú z 3 - 4 detí je potrebný 1 lavór, 1 sóda bikarbóna, 1 l octu.)

Rozdelíme deti do skupín po 4 v jednej skupine. Každej skupine rozdáme pripravené pomôcky. Deti sa podľa skupín rozostavia okolo nás a následne všetkým ukazujeme postup, akým budú pokus vykonávať. Do lavóra vylejeme liter octu a sódu bikarbónu. Zmes začne peniť, chvíľu počkáme a potom začneme do lavóra fúkať bubliny. Bubliny by sa mali začať vznášať pod vplyvom vylučujúceho sa CO2. Nakoľko bublina je ľahšia ako vzniknuté CO2, je nadnášaná, levituje. Poprosíme deti, aby niekto prerozprával ako postupovali a potom ich necháme pracovať v skupinkách. Dáme deťom dostatok času, aby si aktivitu vyskúšali viac krát. Ako sa "cítila” bublina, ktorá sa nadnášala?

V záverečnej reflexii sa môžeme porozprávať o dôvere. Dôvera je ako keď sa krehká bublina vznáša a vie, že ju niečo - niekto podrží a ona nespadne a nepraskne.

 

Kompletnú metodiku k aktivite, obohatenú o  aktivitu na budovanie dôvery v skupine, vrátane pracovných listov, sme pripravili z projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT. Je súčasťou sady pomôcok pre učiteľov materských a základných škôl.

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu