Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava

  • Trvanie projektu: 1. januára 2012-31. marca 2017
  • Financovanie: LIFE+ Nature and Biodiversity

Informácie o projekte

Cieľom projektu bola obnova významných území Natura 2000 situovaných v okolí hlavného mesta Bratislavy. Aktivity zahŕňali prípravu manažmentových a obnovných plánov na lesných a nelesných biotopoch. Revitalizácia degradovaných biotopov európskeho významu bola zameraná na obnovu pôvodných foriem hospodárenia na nelesných biotopoch ako bolo pasienkárstvo, obnovu hydrologického režimu Porca, či odstraňovanie nepôvodných drevín, prípadne výsadbu pôvodných druhov. Súčasťou projektu bolo zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti, zlepšenie interpretácie území a usmerňovanie turistiky. Obnovné zásahy a ich dopad na biodiverzitu sú systematicky monitorované a vyhodnocované.

Záverečná správa o projekte

Partneri projektu

BROZ, Štátna ochrany prírody SR, Univerzita Komenského Bratislava, Národný park Donau-Auen (Rakúsko), Trout Circle Association (Maďarsko).

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cloud-downloadcartcrossmenu